အအေးကွင်းဆက်ကိစ္စ

မွန်ဂိုလီးယား ဘာလင် Xianda အအေးခန်း

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Datong Huayang Malina အအေးခန်း

Mongolia Balin Xianda cold storage
Mongolia Balin Xianda cold storage

Hezong နည်းပညာ (Tianjin) ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

Haoliyou သန့်စင်ရေးအလုပ်ရုံ

Beijing Hengyuan Oriental Logistics cold storage

စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၁၄-၂၀၂၂