ဝက်အိမ်/ကြက်အိမ် ဆောက်လုပ်ခြင်း။

Zhengda Group မှ ဝက်/ကြက်အိမ် ဆောက်လုပ်ခြင်း။

Zhengda Group pighenhouse construction (3)
Zhengda Group pighenhouse construction (2)
Zhengda Group pighenhouse construction (1)
Zhengda Group pighenhouse construction (4)

စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၁၄-၂၀၂၂